logo

Search Here

उद्योजक >> जनरेटर

माझी यशोगाथा - महेंद्र यादव

झेप....एक भरारी कालचक्र हे अविरत फिरत असतं. काळाची गती कोणासाठीही थांबत नाही. त्याचं भ्रमण अखंड चालू असतं. आपल्याच आयुष्याकडे मागे वळून पाहताना, आपली आपणच केलेली वाटचाल बघताना आश्र्चर्य वाटून जातं. आपण कोठून कोठे आलोत याचा आढावा घ्यावासा वाटतो. अशीच ही भरारी शून्यातून थेट संपन्नतेच्या अवकाशातली ..... महेंद्र परशूराम यादव यांची.....

पुढे वाचा
 

WhatsApp sharing is currently supported by iOS and Android. This button will figure out the current platform by itself and only shows up on supported devices!